Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo

Posadzki betonowe zacierane z utwardzeniem powierzchniowym nadają się do zastosowania w obiektach o dużym i średnim natężeniu ruchu, zakładach produkcyjnych o lekkim obciążeniu chemicznym, garażach, halach Wykonujemy posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo w systemie suchych posypek utwardzających. Posadzka  przemysłowa betonowa wykonana jest z betonu klasy min. C20/25 o określonej grubości zbrojona włóknami stalowymi, kopolimerowymi, lub siatkami stalowymi. Rodzaj zbrojenia i ilość dobierany jest od przeznaczenia i obciążeń posadzki w obiekcie.

 

 

Technologia wykonaniaUkładanie mieszanki betonowej

Prace zaczynamy  od przygotowania powierzchni, od ułożenia warstwy poślizgowej czyli folii powszechnie stosowana gr. 0,2 mm. Następnie przygotowujemy pola do wylewania betonu i ustawiamy dylatację obwodową przy ścianach i słupach. Następnie wylewamy mieszankę betonową. Układamy beton, niwelujemy powierzchnię betonu wykorzystując niwelator laserowy o wysokiej dokładności i przygotowujemy przewidziane spadki posadzki. Następny etap  to zawibrowanie mieszanki betonowej. W chwili kiedy posadzka zaczyna wiązać rozpoczynamy zacieranie mechaniczne powierzchni posadzki betonowej.

 

Zacieranie

W procesie zacierania betonu na powierzchni wytwarza się tzw. mleczko cementowe, które po związaniu posadzki byłoby najsłabszym elementem płyty betonowej. Dlatego też w procesie zacierania betonu na wierzch posadzki stosujemy preparaty utwardzające renomowanych producentów, które zwiększają wytrzymałość powierzchni na ścieranie, odporność na uderzenia (udarność) oraz podnoszą szczelność posadzki i korzystnie wpływają na wydłużenie okresu jej eksploatacji.

 

Impregnacja

Bezpośrednio po zatarciu, na powierzchnię posadzki trafia impregnat posadzkowy na bazie żywic arylowych. Celem tego zabiegu jest zmniejszenie procesu odparowywania wody z betonu przed pielęgnacją właściwą. Po związaniu posadzki betonowej, w okresie do 48 godzin od zatarcia, nacinamy szczeliny dylatacyjne, które są konieczne, aby zapewnić odpowiednią pracę posadzki. Szczeliny dylatacyjne w późniejszym czasie, po około miesiącu od zakończenia prac betonowych, wypełniamy masami trwale elastycznymi, żeby posadzka mogła w odpowiedni sposób „pracować”.

 

Pielęgnacja

Ważnym elementem jest pielęgnacja mokra posadzki betonowej (tzw. curing). Polega ona na szczelnym przykryciu świeżej posadzki folią PE na okres minimum 14 dni. Wtedy wszystkie reakcje chemiczne przebiegają w betonie prawidłowo i w efekcie otrzymujemy trwałą, utwardzoną posadzkę betonową, która posłuży przez lata. Po okresie dojrzewania posadzki betonowej, inwestor może korzystać z nowej powierzchni betonowej zgodnie z instrukcją użytkowania i konserwacji posadzki, którą od nas otrzymuje.

f t g